Projekt SHEE je založen na dlouhodobém výzkumu v oblasti architektury, motivovaném snahou stimulovat její vývoj a upozornit na možnosti integrace stávajících technologií ve prospěch jejich uživatelů.

Dosavadní výzkum ukazuje, že navrhování pro extrémní prostředí ve vesmíru a na Zemi jsou ovlivňovány společnými činiteli a vlivy. Zároveň platí, že konstrukční řešení navržená pro radikálnější prostředí kosmu mohou být efektivně přenesena a použita v podmínkách extrémních prostředí na Zemi, a následně tak umožnit kýžený posun ve vývoji pozemské architektury. Tento přístup, integrující snahu uspokojit požadavky na obyvatelné prostory ve vesmíru i v kritických podmínkách extrémních prostředí na Zemi, přináší zvýšení efektivity a úspory z rozsahu, neboť jediná investice zde generuje víceúčelový produkt s odpovídající přidanou hodnotou.

Vesmírná architektura může významným způsobem přispět k rozvoji oblastí, mezi které patří: integrace technické infrastruktury do konstrukce ergonomického habitatu, autonomní ekonomická obydlí, aplikace pokročilých materiálů, a robotika integrovaná do architektury sledující cíle udržitelného rozvoje. Výzkumný projekt SHEE zkoumá a zohledňuje všechny tyto oblasti, a jejich výstupy aplikuje při návrhu konstrukce testovací platformy habitatu.

Projekt SHEE rozvíjí klíčovou architektonickou ideu a výzkumný záměr vyvinutý architektem Ondřejem Doule, PhD. (Space Innovations, v.o.s.) ve spolupráci s International Space University ve Štrasburku (Francie).

Chcete-li se o tomto projektu dozvědět více, klikněte na jednotlivá písmena akronymu „SHEE“ pod tímto textem.